Poutníci z Vukovaru v Medžugorji

27.03.2015 22:25

Vukovarští poutníci v Medžugorje

Medžugorje v uplynulých dnech navštívil velký počet poutníků z Chorvatska a z Bosny a Hercegoviny. Jmenujeme zvláště pouť farnosti sv. Filipa a Jakova ve Vukovaru ve dnech 21. a 22. března 2015. Farnost i letos organizovala pouť do Medžugorje pro rodiče biřmovanců a prvokomunikantů. 

„Tato pouť je pro rodiče jako duchovní příprava na přijetí svátostí jejich dětí. I tohotu roku jsme přijeli s dvěma autobusy poutníků. Hned po příjezdu jsme pozdravili Královnu míru před medžugorským kostelem, a potom jsme odešli na Križevac, kde jsme se modlili křížovou cestu. Tam se k nám připojil ještě jeden autobus z celé Slavonie (Syndikat chorvatské policie).  Po Križevci, jsme byli v komunitě Cenacolo, kde nám chlapci vyprávěli svědectví svého života. To bylo velmi zajímavé vyslechnout, a věřím, že to bylo i poučné pro rodiče. Druhý den jsme navštívili i kopec zjevení - Podbrdo, a se všemi jsme slavili nedělní Eucharistii”, řekl nám farář, fra Ivica Jagodić, který předsedal večerní sobotní mši svaté, 21. března v medžugorském farním kostele, které se účastnili i věřící, kteří připutovali z Vukovaru.