Poutníci z Mexika se přijeli duchovně občerstvit do Medžugorje

29.04.2022 21:04

V Medžugorji je nyní na pouti skupina 15 poutníků pocházejících z několika měst Mexika. 

Na pouť se vydali 23. dubna a v Medžugorji zůstávají do 29. dubna. Potom odjíždějí do Říma, kde plánují pokračovat ve své pouti do 7. května a potom se vracejí do Mexika.

Během poutě se snažili  setrvávat hlavně na medžugorských modlitebních místech. Důraz kladou na osobní modlitbu a duchovní meditace kněze, který je s nimi jako duchovní doprovod. Velmi zajímavé pro ně bylo svědectví Marijany Vasilj o počátcích zjevení Panny Marie a medžugorské spiritualitě.

Mezi těmito mexickými poutníky je i sedm sester nové řeholní komunity “Dcery Milosrdného Srdce Ježíše a Marie“, která má jen těchto sedm členek a ty jsou i zakladatelky komunity, která vznikla před 14 roky. Jejich charizma je vtělování milosrdenství jako náhrada za urážky, které činí duše žijící v morálním, duchovním a kulturním hříchu. Jediný dům této komunity je v Ciudad de México.

Mezi poutníky jsou i dvě řeholní sestry z další také nové komunity, která vznikla v roce 2016 v Toledu ve Španělsku. Ty se nazývají „Misionářky Matky Milosrdenství“. Jich je celkem třicet.

 

 

 

 

 

 

(přeloženo z Medjugorje-info.com)