Poutníci z Karlovce

20.10.2016 15:35

 

Věřící farnosti Nejsvětější Trojice, jako i několik dalších karlovackých farnosností, a též členové modlitební skupiny  „Modleme se za život”, putovali v doprovodu fra Marina Kuzminského, od 14. do 16. října do Medžugorje. Po příjezdu společně vystoupili na  Križevac, kde se účastnili modliteb Křížové cesty a růžence.

Druhý den se modlili růženec při výstupu na Kopec zjevení, a kromě modlitby na medžugorských kopcích se také účastnili večerního modlitebně-liturgického programu farnosti. Při návratu do Karlovace se také zastavili v mariánské svatyni Vepric v blízkosti Makarské, kde vedeni fra Marinem, modlitbou a písní děkovali Nebeské Matce za všechny milosti, které přijali na této pouti.

„Co jsme se naučili na této pouti je, že svět ve kterém žijeme máme právo nakazit jedině Kristovou nadějí a láskou, a Mariiou radostí, protože jsou silnější než všechny kříže, které nám přináší duch této doby. Pouť do Medžugorje představuje školu míru, modlitby a lásky. Skrze Marii je jistou cestou k Ježíšovi”, prohlašují poutníci. (www.medjugorje.hr)