Poutníci o Medžugorji

07.07.2017 21:47
 

Mnozí poutníci právě v Medžugorji začínají svůj nový život s Pánem. Něco podobného zažila i 67 letá poutnice Zdenka ze Splitu, která poprvé přišla do Medžugorje 25. června 1996. Od té doby každým rokem přichází na výročí mariánských zjevení. Jak zdůrazňuje, přichází průměrně desetkrát do roka.

Pro program Radiostanice Mir Medžugorje tato medžugorská poutnice řekla:

„Tady v Medžugorji jsem prvně poznala Pána a Jeho Matku. Věřím, že mne Maria přivedla ke svému Synu právě do Medžugorje, protože jsem tady poprvé přistoupila ke zpovědi. Tehdy jsem pochopila, že jsem žila špatný život. Dostala jsem milost upřímné lítosti. Doslova jsem vyplakala řeku slzí, protože jsem pochopila kolik jsem svým životem urážela Pána. To jsem poznala více ve svém srdci než v hlavě. Opravdu to tak bylo. Tehdy jsem v medžugorském kostele také poprvé přistoupila ke svatému Přijímání. Od té doby často přicházím. Nevím, proč jsem sem přišla, tedy, co mne přitahlo, abych přišla právě do Medžugorje, když by bylo jednodušší, abych si o tom všem popovídala s knězem v kterémkoli kostele ve Splitu.”

Katarina Piskač z Varaždina o svých zážitcích z Medžugorja vypráví:

„Medžugorje pro mne znamená veliký mír v srdci proto jezdím na poutě k Panně Marii. Všem, kteří tady ještě nebyli bych vzkázala, aby přišli a pocítili tu oázu míru.”