Poutníci medžugorští v měsíci říjnu

10.10.2015 16:52

V Medžugorji i nadále pobývají poutníci z mnohých zemí světa.

Informační kancelář, ve středu, 7. října zaznamenala poutní skupiny z Polska, Itálie, Belgie, Koreje, Maďarska, Španělska, Indie, Slovinska, Francie, Anglie, Irska, Kanady, Německa, Rakouska, Švýcarska, Holandska, Ukrajiny a Tahiti.

27- Keith přijíždí z Irska. Poprvé do Medžugorje přijela s rodiči, když jí bylo 6 roků. Tato mladá poutnice vyprávěla své svědectví:

„Vyrostla jsem v katolické rodině. Ale když mně bylo 16,18 roků vzdálila jsem se od některých věcí a začala jsem se vzdalovat od víry a od Boha. Vzdalovala jsem se od Boha, protože jsem nebyla přesvědčená, že by mi mohl pomoci. Myslela jsem, že jsou moje problémy příliš velké a nedokázala jsem se s nimi vyrovnávat. Moje rodina a lidé, kteří mě znali, věděli co se děje v mém životě. Mohu říci, že mne modlitby mých rodičů znovu vrátily do života. A věřím, že jejich modlitby vedly až k tomu, abych se konečně odevzdala Ježíšovi a řekla mu svoje "ano". A když jsem to udělala, můj život se začal měnit. Zpočátku bylo těžko, protože jsem i dále trpěla životními potížemi. Před dvěma roky jsem pocítila, že potřebuji jít na nějaké svaté místo, kde se budu cítit jako doma. A tehdy jsem pocítila velikou touhu a potřebu jet do Medžugorje. O Medžugorji jsem slyšela, když jsem byla dítě. A když jsem se vrátila k víře, začala jsem znovu chodit na mši svatou. Ale nejdříve jsem se chtěla vyzpovídat a v mém srdci bylo Medžugorje. Hlavní poselství Medžugorje a poselství Panny Marie je modlitba”, prohlašuje mladá poutnice z Irska. (www.medjugorje.hr)