Poutní skupiny v Medžugorje v měsíci dubnu

18.04.2015 20:28

I v měsíci dubnu 2015 se sjížděli poutníci ze všech končin světa. Krásné počasí a veliký počet poutníků způsobili, že medžugorský kostel byl příliš malý, takže v sobotu 11. dubna se večerní modlitební program konal na vnějším oltáři. Informační kancelář v těchto dubnových dnech zaevidovala skupiny poutníků z Kanady, Anglie, Slovinska, Slovenska, Francie, Maďarska, Albanie, Rakouska, Německa, Polska, Belgie, Litvy, Koreje, Itálie, USA, Irska a také skupiny chorvatských poutníků. Stovky poutníků ze Samoboru, vedené postulanty chorvatské františkánské provincie sv. Cyrila a Metoděje s vychovatelem fra Marinem Grbešićem, putovaly minulý víkend do Medžugorje. Již tradičně, po Vzkříšení, františkáni ze Samoboru navštěvují Medžugorje, při tom umožňují věřícím, kteří mají zájem, aby putovali na toto hercegovinské místo. Jak tomu bývá při pobytu v Medžugorji, navštívili Podbrdo a Križevac a účastnili se modlitebně-liturgického programu medžugorské farnosti.