Poutní skupiny na konci měsíce posvátného růžence

06.11.2015 12:13
(zpracováno podle www.medjugorje.hr)

Na konci měsíce října v Medžugorji byly skupiny poutníků z Portugalska, Polska, Belgie, Maďarska, Španělska, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, USA, Kanady, Irska, Ukrajiny, Litvy, Běloruska, Slovenska, Česka, Slovinska, Mexika a také Chorvatska.

Organizace „Čujem, vjerujem, vidim” ze Záhřebu, pod vedením svého ředitele Mirka Hrkaća, organizovala poutě a poznávací zájezdy mladých osob a studentů s invaliditou, vrámci kterých v říjnu připutovali i do Medžugorje. Poutníci zdůrazňují zejména zážitky ze společné adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v kostele. 

Již roky organizuje poutě do Medžugorje také farnost sv. Františka z Imotsek. Tentokrát ke Královně Míru připutovalo 90 poutníků v sobotu, 17. října. Pouť vedl farní vikář fra Zoran Kutleša, který také předsedal mši svaté ve farním kostele sv. Jakova. „Naše farnost putuje do Medžugorje dvakrát do roka. Jednou v Postním období a jednou v měsíci říjnu. Vystoupili jsme na Podbrdo, kde jsme se společně modlili růženec a pak jsme měli příležitost k osobní modlitbě. Potom jsme se zapojili do večerního modlitebního programu v kostele, vyprávějí poutníci".

Mezi četnými poutníky z Chorvatska, kteří v říjnu přijíždějí do Medžugorje byli i členové společenství Krista Krále a studenti Zdravotní školy v Rijece. Na pouti ke Královně Míru byli se svojí katechetkou a průvodkyní Ines Turkovićovou od 23. do 25. října 2015.  I oni se účastnili modlitby na Križevaci a na Kopci zjevení a večerního modlitebně-liturgického programu medžugorské farnosti. 

Častý poutník z Istry, Vladimir  Pongrac, děkuje za milost poutí do Medžugorje: „Díky Bohu za milost, že nás tolik z Istry zve, abychom přijížděli do Medžugorje, abychom tak intenzivněji prožívali radost setkání s Bohem a Pannou Marií v modlitbě a klanění, abychom tak snadněji a radostněji prožívali svůj život. Před deseti dny tu byly dokonce čtyři autobusy poutníků z Istry. Po návratu z Medžugorje se snažíme prožívat i svoje všední dny s Bohem a s Pannou Marií“, svědčí poutník z Istry.