Poutě jsou jako život

21.09.2015 17:56

Léto je zvláště příhodné pro poutě, a my jsme se i toto léto setkali s mnoha poutníky, kteří celé dny šli pěšky do Medžugorje.

Medžugorje někdy pro ně bylo jednou ze zastávek velké poutě „Marijanski zavjet za Domovinu“ od června do srpna. Na etapě od Sinju do Medžugorje mezi těmi, kteří byli pověřeni péčí o celkovou organizaci byl i Vedran Pražen ze Splitu. Byl vybrán vzhledem k tomu, že již dlouho do Medžugorje putuje. V loňském roce v dubnu prošel Cestu sv. Jakova, zejména pouť Camino de Santiago. To je dávná, středověká poutní trasa, která vede ze severu Španělska, od francouzské strany Pirenejí, a končí ve svatyni sv. Jakova v Santiago de Compostela. „Na duchovní obnově v Táboře jsem se dozvěděl o této pouti. A jedna z milostí, která se vám projeví na té pouti je, že nemusíte být v nějaké kondici, nemusíte být ani sportovec. Od první informace o cestě sv. Jakova, mne něco přitahovalo. Sv. Jakub je přítomen, ale stále intenzivněji si toho všímám od chvíle, kdy jsem se rozhodl jít na tu pouť. Například stokrát jsem byl v Medžugorji, ale nebyl jsem si vůbec vědom, že Camino de Santiago právě sv.Jakub, patron farnosti Medžugorje. Kolikrát jsem byl v kostele v Medžugorji, ale teprve, když jsem se rozhodl jít, povšiml jsem si sochy sv. Jakuba za oltářem, s poutní holí a škeblí, které jsou symboly tohoto světce a uvedené poutě“, říká Vedran. Dodává, že existuje idea, že „Marijanski zavjet za Domovinu“ se stane poutí, která by spojovala všechny větší mariánské svatyně v Chorvatsku, přirozeně s Medžugorjem, což by trvalo celý rok.

Pouť je jako život, my všichni jsme poutníci, všichni máme stoupání, bolesti, pády, ale není potřeba se v životě vzdávat, ale odevzdat se Boží prozřetelnosti, a to se člověk naučí na takovýchto poutích“ prohlašuje Vedran a potvrzuje, že dlouhé poutě srovnává se životní poutí po tomto světě. Odvolává se na zkušenost 35 denní poutě do Santiaga de Compostela a dělá z toho závěr: „Pouť je to, když tělo pláče, a srdce se směje“. A s ohledem na ten smích srdce všem doporučuje tu pouť, ale i další dlouhé poutě.

(www.medjugorje.hr)