Pouť z Nového Marofa

04.12.2015 09:52

Devadesát poutníků z farnosti sv. Antonína Paduánského, z Nového Marofa, v měsíci listopadu, po pouti do národní svatyně sv. Nikoly Taveliće v Šibeniku, připutovali také do Medžugorje. 

Fra Vitomir Glavaš, quardian a farář řekl, že po příjezdu do Medžugorje se zúčastnili pobožnosti klanění: 

"Další den jsme slavili mši svatou v kostele a vykonali osobní pobožnosti a zpověď. Potom jsme odešli na Kopec zjevení, kde si vyslechli krátké pokyny a modlitební úmysly. Mimořádné chvíle byly, když jsem se svými farníky prožíval všechno to bohatství duchovního výrazu, ale i ten zármutek a ubohost nad lidskou slabostí a hříšností. Když jsem ohlásil tuto pouť, převapilo mne nadšení farníků, a víc než měsíc před poutí byla zaplněna všechna místa. Tím chci říci, že i odtud, odkud to není zrovna blízko, věřící jezdí do Medžugorje velmi rádi. Někteří přijíždějí často, ale většina těch, kteří  tentokrát byli na pouti, nebyli v Medžugorji už 10 i 20 roků. Prožívali jsme tuto pouť jako poděkování za přijaté milosti." 

(www.medjugorje.hr)