Pouť studentů a profesorů Lékařské fakulty ze Záhřebu v Medžugorji

18.04.2016 14:36
(podle www.medjugorje.hr)

V minulém měsíci navštívili Medžugorje také profesoři a studenti z Lékařské fakulty v Záhřebu. Připutovali za Královnou míru. Poutníci z této školy prohlašují, že hluboká zbožnost je mimořádně důležitá pro zdravotní pracovníky a proto se katecheté snaží každým rokem zorganizovat pouť do Medžugorje. 

"...Do Medžugorje jsme přijeli za úsvitu a vydali jsme se hned na Křížovou cestu na Križevaci. Bylo to zvláště milé, protože jsme si křížovou cestu pro nás před několika dny sami napsali a nyní jí střídavě u jednotlivých zastavení četli profesoři a studenti. Kolem 17 hodin mnozí přistoupili ke svaté zpovědi a potom jsme se účastnili mše svaté ve farním kostele. Od 21 do 22 bylo klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní. V neděli jsme vystoupili na Podbrdo, kde jsme se pomodlili Radostná tajemství růžence. Dále jsme kromě jiného navštívili i františkánský klášter na Šćitu a muzeum. Po celý čas poutě nás provázel zpěv, smích, radost ze společenství a přirozeně - přítomnost Boží." 

Tak se vyjadřovali studenti a profesoři z Lékařské fakulty ze Záhřebu, z ústavu, který vzdělává více než 800 studentů různých zdravotních specializací.