Pouť modlitební skupiny "Milosrdný Ježíš" z Džakova do Medžugorje

03.11.2015 12:47
(www.medjugorje.hr)

V Medžugorji v nedávných dnech bylo na pouti jedenapadesát členů modlitebního společenství "Milosrdni Isus”, z Đakova. Před několika roky začali organizovat poutě do Medžugorje. Účastníci této poutě se účastnili večerního modlitebního programu medžugorské farnosti a modliteb na Kopci zjevení a na Križevaci. 

„Po návratu z Medžugorje v autobusu pokračujeme s modlitbou a zpěvem. Většina poutníků podává svědectví o tom co prožili v Medžugorji ve svých srdcích, protože ani jediný člověk nemůže zůstat chladný k veliké lásce, milosti a míru, který se vylévá na tomto svatém místě”, říkají nám členové tohoto modlitebního společenství  „Milosrdný Ježíš”, které působí již dvanáct roků v Đakovu. Společenství se schází každou neděli. Jedná se o dvacetpět stálých členů.  Modlitbou a písní slaví Pána a děkují za všechny milosti, které jim dává. 

Daria Veverec, z tohoto modlitebního společenství, svědčí, že poutí do Medžugorje před osmi roky začalo její obrácení a cesta s Pánem: „Ten překrásný mír v srdci a  duch modlitby uchvátily moji bytost a naplnily mně vděčností naší matce Marii a našemu Pánu Ježíši a všemu tomu co vykonali a konají v mém životě. Hned po návratu domů jsem se zapojila do společenství „Milosrdni Isus” v Đakovu, sdělila poutnice Daria.