Pouť mladých farnosti Brestovsko

23.11.2013 12:53

 

Farní úřad Brestovsko, ve spolupráci s Framou (organizací františkánské mládeže) z Brestovska, organizovaly v sobotu, 16. listopadu  2013 pouť 53 mladých do Medžugorje. Hned po příjezdu vystoupili na Podbrdo, místo Mariiných zjevení. Několik členů Framy spolu s fra Damirom Pavićem, duchovním asistentem, hostovalo na radiostanici ‘’Mir’’ Medžugorje, kde představili Framu Brestovsko a podali svědectví o osobních zážitcích z Medžugorje.

Fra Damir řekl, že je vděčný Bohu za to, že se uskutečnila tato návštěva mladých: „Vždy je to štěstí a veliká milost přijít do Medžugorje. Toto je ve skutečnosti pouť mladých z  farnosti Brestovsko, ne jen františkánské mládeže. I když členy Framy příští neděli očekává slavnostní obřad přijímání nových členů a skládání slibů. Naším úmyslem byla společná duchovní obnova a příprava na přímluvu Panny Marie. A my máme radost, že se k nám přidali i další mladí z farnosti. Mým cílem je, aby mladí přišli a pocítili podstatu Medžugorje a milost, která je tu přítomná.“

Mladí se účastnili i večerního modlitebního programu ve farním kostele sv. Jakova v Medžugorji.

Marija Trogrlić, předsedkyně Framy Brestovsko řekla, že toto je první společná návštěva Framy Brestovsko v Medžugorji. Mají přání, aby se takto co nejvíce mladých zapojilo do františkánské mládeže.

Vlado Cvjetković říká, že je nejvíce oslovila Křížová cesta a společná modlitba, která člověka naplňuje.

Fra Damir Pavić na závěr zdůraznil: „Františkánská mládež je pro farnost pravý poklad. Já jsem Bohu opravdu vděčný za tyto mladé’’.

Frama v Brestovsku působí již 5 roků.

(www.medjugorje.hr)