„Potřebujeme se učit být milosrdní, to je škola života“

21.08.2016 16:49

(www.medjugorje.hr)

Nedávno nám mnozí říkali, jak na Festivalu mladých si „doplňují baterie“ ze kterých potom dlouho čerpají pro  život.

Andrea Ćurković narozená v Livnu, žijící ve Švýcarsku. Nám odhalila jak po návratu z Medžugorje si lidé se kterými se setkává v každodenním životě na ní všímají pozitivních změn, radosti, míru, která z ní září. Je si vědoma toho, že to může být i cesta obrácení nebo počátek přivádění nových lidí na místo, kde se dějí takové proměny.

„V Medžugorji je stále cítit požehnání, člověk se vzpamatuje a získává novou sílu pro život. Navštěvovali jsme Medžugorje s celou rodinou. Před 20 roky jsem poprvé přijela na Festival mladých. A pokaždé je to nový zážitek, pokaždé překrásný zážitek. A když se vrátíte do svého každodenního života, lidé poznávají, že se ve vás něco změnilo. Pak víte, že se něco opravdu proměnilo, že můžete nějaké srdce obrátit. Potřebujeme se učit být milosrdní, to je škola života. Panna Maria nás vyzývá a ukazuje nám směr, jak toho dosáhnout“, říkala Andrea pro Radiostanici „Mir“ Medžugorje.