Potrat je vyhlášení války Bohu a bombardováním lidských práv a hodnot!

26.03.2023 17:23

Františkánský kněz známý z Medžugorje - Dr. Sc. Fra Mario Knezović: V Záhřebu mi bylo uděleno ocenění, za přispívání k ochraně lidského života, podporování rodinných hodnot a manželského společenství v Chorvatsku a v Bosně-Hercegovině. Uznání bylo uděleno chorvatským Hnutím pro život a rodinu. Uznání, které považuji za čest, i když cítím, že si nezasluhuji,  je pojmenováno po veliké dr. Ružici Ćavarové.  Při udělování jsem nebyl osobně přítomen.  Mým jménem ho převzal fra Ante Vukoja. Při té příležitosti jsem poslal video na kterém se můžete seznámit s tím, co myslím o potratu, lidské důstojnosti a hodnotách:

Buď pochválen Ježíš a Maria, zdravím účastníky tohoto svatého a úctyhodného shromáždění. Svatého, protože bojuje o to, co je nejsvětější, od Boha dané, a to je dar života. Zdravím vás všechny, já, který jsem deváté dítě svého otce a své matky. Nejdříve řeknu, jak se cítím. Možná vás to překvapí, ale cítím se nějak hloupě. Proč?

Při příležitosti udělení tohoto ocenění mám pocit jako bych vyšel ven na ulici za jasného dne a oznamoval lidem, že je den. Nebo za temné noci a ohlašuji lidem, že je noc. Otázka života a boje o život je samo o sobě logická a já bych řekl, že vůbec nepotřebuje ani vysvětlovat. Avšak žijeme v době ve které se realizují ta slova, která řekl svatý Pavel: Přijde čas, kdy lidé nebudou snášet zdravou nauku. Své uši budou odvracet od pravdy a přiklánět se budou k pohádkám. Porážkou celé naší civilizace, naší doby, je že my vůbec hovoříme na téma potratu nebo práva dítěte na život. Možná i my chybujeme. Proč? Někdy se dokážeme vyjádřit např.: Domnívám se, že život začíná početím... Drazí přátelé, to není otázka ani domněnky ani názoru. To je otázka skutečnosti. Život začíná početím! A od toho okamžiku má osoba všechna práva a veškerou lidskou důstojnost. Proto je porážkou naší doby rozmlouvat o právu na život. To, co jsme dnes dopustili, že se téma života a smrti změní na určitou ideologickou otázku, ve skutečnosti mluví jasně o tom do jaké totalitní a morální temnoty jsme upadli a nakolik je lidská duše zotročena tím, co zvrácený liberalizmus předložil.

Otázka života nemá alternativu. Od té chvíle, kdy přestaneme bojovat za nenarozené děti začíná krveprolití. Předně, co je strategie? Jestli bez morálních průzkumů a výčitek svědomí, dopustíme zabití nevinných a nenarozených, dalším krokem je legalizace eutanazie. Bez jakýchkoli zkoumání zabíjení starých, nemocných, nemohoucích. A třetí fáze, nepochybně vede k tomu, že zítra z rozhodnutí někoho, možná nějakého nového štábu, rozhodneme, že někteří lidé nejsou hodni života, a tudíž je můžeme odstranit z této scény. To je plán. Proto nám musí být něco naprosto jasné.

Všichni, kdo jsou pro zabíjení nevinných dětí v mateřském lůně, ve skutečnosti vyhlašují válku. Vyhlašují válku Bohu a ne člověku, protože člověk je korunou Božího stvoření a to nejpodivuhodnější Boží stvoření. Jestli chceme zabíjet, pak ve skutečnosti bombardujeme samotného Boha a vyhlásili jsme válku Bohu!

Proto zůstaňme i nadále vytrvalí v prohlašování skutečností a pravdy: ŽIVOT ZAČÍNÁ POČETÍM! Nikdo ho nemá právo ohrozit ! A všichni, kteří to dělají musí být povoláni k zodpovědnosti. Ne jenom v srdci a ve svědomí, ale i před zákony tohoto světa!

My, kteří žijeme, pozvedejme i nadále hlasy, protože křik nenarozeného dítěte z matčina lůna i nám vzkazuje: Pozvedněte svůj hlas naším jménem! My jsme bezmocní!  Mluvte, ať je to vhod či nevhod. Nemlčte o právu na život! Protože, když o tom mlčíme, pak ve skutečnosti přijímáme kulturu a civilizaci smrti, a to je civilizace satana a ne Boha.

Děkuji vám, za to vyznamenání. Já ho považuji za vyznamenání matkám, které rodí. Zejména těm matkám, které pochybovaly, které mnohé hlasy, ať tiše nebo hlasitě, vyzývaly k zabití vlastního dítěte, a ony se přesto rozhodly rodit. Těm ať je tato cena udělena. Všechny pozdravuji. Blahopřeji i ostatním, kteří dnes dostaly vyznamenání, ale především blahopřeji vám všem, kteří jste pro kulturu života a kteří rodíte a vytváříte ovzduší ve kterém děti mohou vidět úsměv při rození a příchodu na tento svět. Pokoj a Dobro vám!

(přeloženo z videozáznamu )

Na fotografii je fra Mario se synem svého bratrance.

Na Facebooku píše, že otce tohoto chlapečka, který se jmenuje Ante, držel před 32 roky ve stejném věku v náručí. Tehdy malý Ante vyrůstal u dědečka a babičky na vesnici, zatímco jeho rodiče ještě studovali v Záhřebu!

-------------------------------------------------------------------

A zde je pozvánka na Pochod za život v Česku:

Srdečně Vás zveme na letošní Národní pochod pro život. Budeme se na všechny těšit v sobotu 15. dubna v Praze. Vezměte s sebou rodinu, pozvěte přátele a přijeďte.
Přihlaste se ještě dnes na https://pochodprozivot.cz (přednostní kontrola, občerstvení, doprava). Pomůžete nám tak vše lépe organizačně připravit.

 

Normální lidé, normální názory, průvod centrem Prahy, hřmící katedrála, tisíce rodin s dětmi, krásná atmosféra, nečekaná setkání, milá povzbuzení.
Vaše svědectví a podpora nečekaně těhotných žen, aby každé počaté dítě mohlo dostat šanci, je naději a povzbuzením pro celou společnost.

Hnutí Pro život ČR
https://hnutiprozivot.cz