Postní seminář pro Čechy v roce 2020

01.11.2019 11:46

S radostí všem přátelům Medžugorje sděluji, že je zajištěn další termín Semináře půstu, modlitby a ticha pr české a případně slovenské zájemce od pondělí 1.června do pátku 5.června v medžugorském exercičním domě "Domus Pacis". 

Doprava zajištěna centrem Vérité autobusem s hlavními nástupními místy Praha a Brno. Příjezd do Medžugorje v neděli 31.května ráno - na Slavnost seslání Ducha Svatého!!! 
Na tento den také připadá svátek Navštívení Panny Marie.
Další den, 1. června,  je nový, pohyblivý svátek -  Panny Marie, Matky Církve!!!  Jak krásné začít Seminář půstu, modlitby a ticha v tento den. 
Další den, 2. června, dá-li Bůh, se uskuteční zjevení pro Mirjanu za přítomnosti veřejnosti u Modrého kříže na kopci zjevení. 
V exercičním domě Domus Pacis (Dům pokoje) je kaple ve které mají účastníci možnost adorovat před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní ve dne i v noci. Seminář svými pravidelnými přednáškami pro skupinu postících se poutníků duchovně vede místní františkán, což v poslední době bývá medžugorský farář, fra Marinko Šakota. Tlumočení do češtiny zajištěno Monikou. 
Při programu poutí spojených se Seminářem půstu, modlitby a ticha se poutníci též účastní pravidelného večerního modlitebního programu a modliteb na posvátných medžugorských horách Podbrdu a Križevaci. 
Do programu může být včleněno i některé další svědectví. 
Snažte se, prosím, rozšířit tuto nabídku sloužící k hlubšímu vnikání do života podle poselství Panny Marie...
------
Cena:
Doprava tam a zpět 2840 Kč. 
Ubytování v Penzionu Panna Maria (noc z neděle na pondělí) 11 €, možnost vařeného menu k obědu v Penzionu Panna Maria 8 €.
Poplatek za ubytování, postní stravu (chléb a voda, čaj) podle přání Panny Marie (snídaně, obědy a večeře) a duchovní program semináře 65 €. 
------------------------------------------
Návrat autobusem do České republiky v sobotu 6.června.
VZHLEDEM K OMEZENÉ KAPACITĚ EXERCIČNÍHO DOMU NAZAPOMEŇTE SVOJI ÚČAST NAHLÁSIT CO NEJDŘÍVE, ALE NEJPOZDĚJI DO 15. KVĚTNA.