Postní období v Medžugorji

09.02.2016 19:26
(www.medjugorje.hr)

Na Popeleční středu, 10. února 2016., v Katolické Církvi začíná postní období, čtyřicetidenní příprava na Velikonoce. 

Při mších svatých ráno i večer bude udělován obřad označování věřících popelem, což je viditelné znamení přijímání půstu a pokání. Na popeleční středu je závazný půst. 

Osobitostí svatopostního období je rozjímání o Kristově utrpení, zejména v pobožnosti Křížové cesty.  Pořad pobožnosti Křížové cesty v medžugorské farnosti během postního období:

V pátek: 
Na Križevaci ve 14 hodin, a ve farním kostele sv. Jakova po večerní mši sv. v 18 hodin. Ve filiálních kostelech podle dohody.