Poslední říjnová neděle 2022

30.10.2022 22:02

- poslední neděli měsíce posvátného růžence bylo v Medžugorji skutečně rušno.

Ráno jsme se českou mší svatou rozloučili s poutníky, kteří se sem v uplynulém týdnu sjeli a nyní se s Medžugorjí loučili a vraceli se ke svým "domácím oltářům", aby pokračovali v modlitbách a službě Pánu doma.

Při odpoledním výstupu na Podbrdo jsem si všímala záplavy nových poutníků.

Vzhledem k mimořádně teplému počasí kolem 16. hodiny k Panně Marii, Královně posvátného růžence, vystupovala za modlitby růžence jedna skupina za druhou.

Atmosféra jak na výročí zjevení. Převažovali Italové, Francouzi, a největší skupina byla Španělů.

U samotné sochy Královny Míru jsem pak viděla též četné poutníky z Indie, mezi nimi řada mladých řeholnic a kněží.

(Monika)