Poselství ze zjevení pro vizionářku Mirjanu Soldo 2. srpna 2017.

02.08.2017 15:06

Drahé děti, z vůle Nebeského Otce, jako Matka toho, který vás miluje, tu jsem s vámi, abych vám pomohla poznat ho a následovat ho. Můj Syn vám zanechal otisky svých nohou, aby vám bylo snazší ho následovat. Nebojte se. Nebuďte nejistí, já jsem s vámi. Nenechte se zbavit statečnosti, protože je zapotřebí mnoho modlitby a oběti za ty, kteří se nemodlí, nemilují, neznají mého Syna. Pomozte, vidíce v nich svoje bratry. Apoštolové mojí lásky, naslouchejte mému hlasu v sobě, pocítíte moji mateřskou lásku. Proto modlete se, modlete se působíce, modlete se dávajíce, modlete se láskou, modlete se prací a myšlenkami ve jménu mého Syna. 

Čím více lásky budete dávat, tím více jí budete i přijímat. Láska vzešlá z lásky osvětluje svět. Vykoupení je láska, a láska je bez konce. Až můj Syn znovu přijde na zemi, bude hledat lásku ve vašich srdcích. Děti moje, mnoho skutků lásky pro vás vykonal. Já vás učím, abyste je viděly, pochopily a děkovaly mu milujíce ho a stále znovu odpouštějíce bližním. Protože milovat mého Syna znamená odpouštět. 
Můj Syn není milován, když se bližnímu nedokáže odpustit, když není snaha bližního pochopit, když je souzen. 
Děti moje, na co je vám modlitba, když nemilujete a neodpouštíte. 
Děkuji vám.