Poselství ze zjevení pro vizionáře Ivana z 26.8.2016

28.08.2016 16:06

(při příležitosti setkání Ivanovy modlitební skupiny medžugorských farníků)

„Drahé děti, i dnes vás zvláštním způsobem chci vyzvat, abyste žily moje poselství. Drahé děti, nemluvte o mých poselstvích, ale žijte moje poselství. Buďte i vy mým živým znamením, znamením mojí přítomnosti zde a ochraňte druhé vaší přítomností. Modlete se, drahé děti, v této době více. Modlete se spolu se mnou a na moje úmysly. Následujte mne, drahé děti, žijte moje poselství. Nebojte se, já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu.“

Panna Maria požehnala všem  a všechno co jste si přinesli k požehnání.  Ivan jí doporučoval úmysly všech přítomným, jejich rodiny a zvláště nemocné.