Poselství ze zjevení pro vizionáře Ivana 4.10.

05.10.2019 14:55

To nejdůležitější ze včerejšího zjevení pro vizionáře Ivana v době setkání modlitební skupiny na Podbrdu.

Panna Maria se zjevila velmi radostná a veselá.Požehnala všem.

Dala poselství:

I dnes vás zvláště vyzývám k obnově rodinné modlitby. Modlete se, drahé děti, abyste rostly ve svatosti. Aby vaše svatost byla úplná, modlete se. Opouštějte pomíjejícnost tohoto světa, protože to vás vzdaluje od lásky mého Syna. On vás má rád a já vás vedu svojí láskou k Němu. Modlete se, buďte vytrvalí v modlitbě. Vězte, drahé děti, že když je vám nejhůř, já jsem s vámi a pomáhám. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijali moje poselství.