Poselství z 5. 5. ze zjevení pro vizionáře Ivana a jeho modlitební skupinu

06.05.2014 11:30

(přeloženo z medjugorje-info.com)

I dnes k nám Panna Maria přišla radostná a veselá. Pozdravila svým obvyklým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje! Potom se nad námi modlila se vztaženými rukami, zvláště nad přítomnými nemocnými. Já jsem jí doporučil vás všechny nemocné, vaše potřeby a rodiny.  Potom Panna Maria řekla:

 „Drahé děti, i dnes vás chci zvláštním způsobem vyzvat, abyste se v této době modlily na moje úmysly, za moje plány, které chci uskutečnit se světem, s touto farností a s mojí Církví. Drahé děti, modlete se a buďte vytrvalí v modlitbě. Děkuji vám i dnes, že jste přijaly moji výzvu.“

Potom Panna Maria požehnala nás všechny přítomné svým mateřským požehnáním a požehnala předměty, které jste přinesli k požehnání. Já jsem jí doporučil vás všechny přítomné, vaše úmysly a potřeby, vaše rodiny. Potom se nad námi Panna Maria ještě nějaký čas modlila a rozloučila se obvyklým pozdravem „ jděte v pokoji Božím, drahé děti moje“, a vzdalovala se do nebe ve znaku světla a kříže. To by bylo to nejdůležitější z dnešního setkání s Pannou Marií.