Poselství z nočního zjevení pro vizionáře Ivana z 23. června 2017

24.06.2017 00:11

Tedy i dnes  jako po každém setkání s Pannou Marií chtěl bych i vám přiblížit, vylíčit vám dnešní večerní setkání.

I dnes k nám Panna Maria přišla radostná a veselá a všechny nás na počátku pozdravila svým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se nějakou chvíli modlila nad všemi námi přítomnými, zvláště nad nemocnými. Potom řekla: „Drahé děti, přišla jsem k vám a představila jsem se jako Královna míru. I dnes vás chci vyzvat, abyste se modlili za mír. Mír , drahé děti, ať je. Mír, drahé děti, ať zavládne světem. Drahé děti, buďte vytrvalí v modlitbě, modlete se proti zlu a proti hříchu, proti lákadlům dnešního světa, která vás svádějí. Buďte pevní, buďte silní ve víře. Silní ve víře. Modlete se, modlete se a skrze modlitbu se setkáte s mým Synem, aby vám udělil sílu... Buďte otevření. Matka se modlí za vás všechny a za vás všechny se přimlouvá u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijaly mou výzvu.

Potom nám Panna Maria všem požehná svým mateřským požehnáním a požehnala vše, co jste přinesly k požehnání. Potom jsem já doporučil vás všechny, vaše úmysly, vaše rodiny, zvláště nemocné, potom se Panna Maria nějakou chvíli dále modlila nad námi všemi a potom za modlitby odcházela ve znamení světelného kříže s pozdravem jděte v pokoji Božím, drahé děti moje.

(Překlad z nahrávky, která je k dispozici tentokrát ve špatné kvalitě / medjugorje-info.com)