Poselství z 25.září 2016

25.09.2016 20:58

„Drahé děti! Dnes vás vyzývám k modlitbě. Ať  vám modlitba bude životem. Jenom tak se vaše srdce naplní mírem a radostí. Bůh vám bude blízko a vy ho pocítíte ve svém srdci jako přítele. Budete s  Ním mluvit jako s někým koho znáte a, dítka, budete mít potřebu svědčit, protože Ježíš bude ve vašem srdci a vy budete sjednoceni v Něm. Já jsem s vámi a všechny vás mám ráda  svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“