Poselství z 25. srpna 2016

25.08.2016 23:25

„Drahé děti! Dnes s vámi chci sdílet nebeskou radost. Vy, dítka, otevřete bránu srdce, aby ve vašem srdci rostla naděje, mír a láska, kterou jenom Bůh dává. Dítka, přespříliš jste navázaní na zem a pozemské věci, proto vás satan valí jako vítr mořské vlny. Proto, ať řetěz vašeho života bude modlitba srdcem a klanění mému Synu Ježíšovi. Jemu odevzdejte svoji budoucnost, abyste v Něm byly druhým radostí a příkladem svým životem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.