Poselství z 25. srpna 2015

25.08.2015 21:31

„Drahé děti! I dnes vás vyzývám, abyste byly modlitbou. Ať  je vám modlitba křídly pro setkání s Bohem. Svět je ve chvíli zkoušky, protože zapomněl a opustil Boha. Proto, vy, dítka, buďte ti, kteří hledají a milují Boha nadevšechno. Já jsem s vámi a vedu vás ke svému Synu, ale vy musíte říci svoje ANO, ve svobodě dětí Božích. Přimlouvám se za vás a miluji vás, dítka, nekonečnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“