Poselství z 25. října 2023

25.10.2023 20:29

"Drahé děti! Větry zla, nenávisti a nepokoje dují zemí, aby zničily životy. 

Proto mě Nejvyšší k vám poslal, abych vás vedla k cestě míru a jednoty s Bohem a lidmi. 

Vy jste, dítka, moje vztažené ruce: modlete se, postěte a přinášejte oběti za mír, poklad po kterém žízní každé srdce. 

Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu."