Poselství z 25. října 2022

25.10.2022 21:06

„Drahé děti! Nejvyšší mi dovolí, abych byla s vámi a abych vám byla radostí a cestou v naději,  protože lidstvo se rozhodlo pro smrt. Proto mě poslal, abych vás poučovala, že bez Boha nemáte budoucnost. Buďte, dítka, nástroji lásky pro všechny ty, kteří nepoznali Boha lásky. Svědčte radostně o své víře a neztrácejte naději  v proměnu lidského srdce. Já jsem s vámi a žehnám vás svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“