Poselství z 25. října 2013

25.10.2013 20:27

„Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se otevřely modlitbě. Modlitba dělá zázraky ve vás a skrze vás. Proto, dítka, v prostotě srdce žádejte od Nejvyššího, aby vám dal sílu, abyste byly Boží děti, a ne aby s vámi satan třásl jako vítr s větvemi.  Rozhodněte se, dítka, znovu pro Boha a hledejte jenom jeho vůli a tehdy v Něm najdete radost a mír. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

 

Na fotografii medžugorská vizionářka Marija Pavlović-Lunetti, která předává poselství Panny Marie každého 25. v měsíci.