Poselství z 25. listopadu 2018

25.11.2018 21:07

„Drahé děti! Toto  je čas milosti a modlitby, čas  čekání a darování. Bůh se vám dává, abychom ho milovali nadevšechno. Proto, dítka, otevřete svá srdce i rodiny, aby se toto čekání stalo modlitbou a láskou, a zvláště  darováním. Já jsem s vámi, dítka, a povzbuzuji vás, abyste neustupovali od dobra, protože plody je vidět a slyšet daleko. Proto je nepřítel zlostný a využívá všechno, aby vás odvedl  od modlitby. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“