Poselství z 25. listopadu 2016

25.11.2016 21:26

„Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste se vrátily k modlitbě. V tomto milostiplném čase mi Bůh dovolil, abych vás vedla ke svatosti a prostému  životu, abyste v malých věcech odhalily Boha stvořitele, abyste se do  Něho zamilovaly a  váš život aby byl poděkování Nejvyššímu za všechno co vám On dává. Ať  váš život, ditka,  bude v lásce dar pro druhé a Bůh vám bude žehnat, ale vy svědčte bez postranních zájmů, z lásky k  Bohu. Já jsem s vámi a přimlouvám se před svým Synem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“