Poselství z 25. července 2023

25.07.2023 20:48

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase, ve kterém mě Nejvyšší k vám poslal, abych vás milovala a  vedla na cestě obrácení, přinášejte svoje modlitby a oběti za všechny ty, kteří jsou daleko a nepoznali Boží lásku. Vy buďte, dítka, svědci lásky a míru pro všechna nepokojná srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “