Poselství v první pátek měsíce října prostřednictvím vizionáře Ivana

06.10.2018 00:01

Drahé děti, i dnes večer vás chci zvláštním způsobem, v tomto čase milosti vás chci vyzvat, abyste se plně odevzdaly mému Synu Ježíšovi, otevřete se jemu, otevřete svá srdce a tak budete moci přijmout milosti Boží. Já se za vás všechny přimlouvám u svého Syna. Drahé děti, modlete se, modlete se, a otevřete se v modlitbě. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria dnes přišla k nám radostná a veselá. Jako i vždycky nás všechny pozdravila mateřským pozdravem – pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Nějakou dobu se modlila nad všemi námi se vztaženýma rukama a všem nám požehnala svým mateřským požehnáním. Požehnala všechno to, co jste přinesli k požehnání, potom se nějakou dobu modlila zvláště za mír, za mír v rodinách. A potom za modlitby odchází ve znamení světelného kříže s pozdravem , jděte v pokoji, drahé děti moje.