Poselství svěřené Ivanovi 26.2. 2022

06.03.2022 23:56

Mystic Post přináší “mimořádné” medžugorské poselství prostřednictvím vizionáře Ivana Dragičeviće (je v Americe se svojí rodinou). Toto poselství bylo sděleno Ivanově modlitební skupině, 26. února 2022.

Drahé děti, modlete se za všechny moje děti, které trpí. Rozhodněte se pro dobro a bojujte proti zlu a hříchu. Vezměte svoji zbraň, svoji modlitbu a umožněte nám, abychom se mohli modlit společně, abychom mohli zvítězit nad zlem, satanem, a aby zavládla éra míru. Proto jsem už dlouho s vámi, protože vás chci povzbudit a utěšit na této cestě. Děkuji vám, drahé děti, protože jste i dnes přijaly mou výzvu.”

(přeloženo z Medjugorje-info.com)