Poselství sdělené vizionářkou Marijí Lunetti 25. září 2021

25.09.2021 20:45
„Drahé děti! 
Modlete se, svědčte a radujte se se mnou, protože Nejvyšší mě i nadále posílá, abych vás vedla po cestě svatosti. 
Buďte si vědomi, dítka, že je život krátký a že vás čeká věčnost, abyste se všemi svatými oslavovali Boha svojí bytostí. 
Nestarejte se, dítka, o pozemské věci, ale žízněte po nebi. 
Nebe bude vaším cílem a radost zavládne ve vašem srdci. 
S vámi jsem a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. 
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“