Poselství sdělené vizionářkou Marijí Lunetti 25. února 2021

25.02.2021 21:18

„Drahé děti! Bůh mi dovolil, abych i dnes byla s vámi, abych vás pozvala na modlitbu a půst. Žijte tento  čas milosti a buďte svědci  naděje, protože, opakuji vám, dítka, že modlitbou a půstem je možné i války  odvrátit. Dítka, věřte a žijte ve víře a s vírou tento čas milosti, a moje Neposkvrněné  srdce nezanechává nikoho z vás v nepokoji, jestli se ke mně utíká. Přimlouvám se za vás před  Nejvyšším a prosím za mír ve  vašich srdcích i naději pro budoucnost. Děkuji  vám, že jste přijali mou výzvu.“