Poselství sdělené vizionářkou Marijí Lunetti 25. října 2021

25.10.2021 20:39

„Drahé děti! Vraťte se k modlitbě, protože kdo se modlí nebojí se budoucnosti. Kdo se modlí je otevřený  životu a má úctu k životu druhých. Kdo se modlí, dítka, pociťuje svobodu dětí Božích a radostným srdcem slouží k dobru bratru člověku. Protože Bůh je láska a svoboda. Proto, dítka, když vám chtějí dát okovy a využívat vás, to není od Boha, protože Bůh je láska a dává svůj mír každému stvoření. Proto mě poslal, abych vám pomohla růst na cestě svatosti.

 Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“