Poselství sdělené vizionářkou Marijí Lunetti 25. ledna 2022

25.01.2022 21:24

 „Drahé děti!

 Dnes vás vybízím, abyste se vrátily k osobní modlitbě. Dítka, nezapomeňte, že satan je silný a že chce k sobě přitáhnout co nejvíce duší. Proto vy buďte bdělí v modlitbě a rozhodní v dobru. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním.

 Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“