Poselství sdělené vizionářkou Marijí Lunetti 25. května 2021

25.05.2021 21:12

''Drahé děti, dívám se na vás a vybízím vás: vraťte se k Bohu, protože On je láska a mne z lásky poslal k vám, abych vás vodila na cestě obrácení. Opusťte hřích a zlo, rozhodněte se pro svatost a radost zavládne a vy budete moje vztažené ruce v tomto ztraceném světě. Přeji si, abyste byly modlitba a naděje pro ty,  kteří nepoznali Boha lásky. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.''