Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. února 2020.

02.02.2020 15:03

Drahé děti, činem rozhodnutí a lásky Boží jsem já vybrána, abych byla Matka Boží i Matka vaše. Ale i podle mé vůle a mé nesmírné lásky k Nebeskému Otci a mé úplné důvěře v Něj, bylo moje tělo kalichem Bohočlověka.

Byla jsem ve službě pravdy, lásky a spasení. Jako jsem i teď tady mezi vámi, abych vás, děti moje, apoštolové mojí lásky, vyzvala, abyste byly nositeli pravdy, abych vás vyzvala, abyste vy, svojí vůlí a láskou k mému Synu, šířily Jeho slova - slova spasení. Abyste svými skutky ukázaly, všem těm, kteří nepoznali mého Syna, jeho lásku.

Sílu najdete v Eucharistii, v mém Synu, který vás sytí svým tělem a posiluje svojí krví. Děti moje, sepněte ruce a dívejte se na kříž v tichosti. Tím způsobem čerpejte víru, abyste jí mohly přenášet, čerpejte pravdu, abyste mohly rozlišovat, čerpejte lásku, abyste uměly opravdu mít rádi. Děti moje, apoštolové mojí lásky, sepněte ruce, dívejte se na kříž. Jenom v kříži je spasení. Děkuji vám.