Poselství prostřednictvím Ivana vizionáře z 5.7.2019

06.07.2019 17:32

Ivan Dragičević měl v pátek 5. července ještě i druhé zjevení v době setkání jeho modlitební skupiny. Po zjevení vyprávěl:

I dnes  přišla Panna Maria velmi radostná a veselá. Všechny nás pozdravila svým mateřským pozdravem. Pochválen buď, Ježíš, drahé děti moje! Potom delší dobu se modlí nad námi všemi se vztaženýma rukama a všem nám požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše co jste vy přinesly k požehnání. Potom se Panna Maria krátce obrátila k nám všem, těmito slovy:

„Drahé děti, v tomto čase vás zvláště chci vyzvat, abyste se rozhodly pro Boha. Dávejte Boha ve svém životě, ve své rodině, na první místo. Zanechte pomíjejícnosti tohoto světa, materializmu. Všeho toho, co vás vzdaluje od mého Syna. Rozhodněte se pevně. Žijte moje poselství. Chci vás i nadále vodit, vodit ke svému Synu. Abyste v Něm našly opravdový, skutečný mír a lásku. Děkuji vám, drahé děti, že jste přijaly mou výzvu.

Potom se Panna Maria dále modlila a já jí doporučoval vás všechny. Všechny vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny. Panna Maria se ještě modlila a rozhloučila se pozdravem – Jděte v pokoji, drahé děti moje. Potom Panna Maria odcházela do Nebe a zanechala za sebou znamení zářícího kříže.