Poselství pro vizonáře Ivana z 24. 6. 2013

26.06.2013 09:44

Za účasti velkého množství věřících se 24. 6. 2013 na POdbrdu uskutečnilo zjevení pro vizonáře Ivana při schůzce modlitební skupiny medžugorských farníků. Panna Maria, kromě jiného, při zjevení dala toto poselství:

"Drahé děti, přicházím k vám radostná a s radostí vás chci i dnes vyzvat, abyste přijímaly a žily moje poselství. Drahé děti, s vámi chci uskutečnit projekty, které mám pro svět a pro Církev. Zvláštním způsobem vás dnes vyzývám, abyste obnovily moje poselství a abyste je žily. Na počátku jsem se představila jako Královna Míru, i dnes vás zvláštním způsobem vyzývám k modlitbě za mír: za mír v srdcích lidí, za mír ve vašich srdcích, protože mír přichází z vašich srdcí. Drahé děti, Matka se modlí za vás všechny, Matka vás miluje svojí mateřskou láskou a přimlouvá se za vás u svého Syna. Drahé děti i dnes vám chci poděkovat: Děkuji vám, že jste mě přijaly a že nadále přijímáte a žijete moje poselství. "