Poselství pro vizionáře Ivana z 16. 5. 2014

18.05.2014 17:14

Panna Maria přišla radostná a veselá, jako vždy nás pozdravila mateřským pozdravem Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Modlila se nad námi se vztaženýma rukama. Požehnala všem přítomným a požehnala předměty, které jste si přinesly k požehnání. Potom řekla: „Drahé děti, i dnes vás zvláštním způsobem vyzývám, abyste se modlily na moje úmysly, za moje plány, které chci uskutečnit se světem. Modlete se, drahé děti a buďte vytrvalí v modlitbě. Matka se modlí s vámi a stále se přimlouvá za vás u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti, že jste přijaly mou výzvu.“