Poselství pro vizionáře Ivana Dragičeviče z 4.8.2014

06.08.2014 18:00

Poselství ze 4.8.2014 ze dnů letošního, již 25. Mladifestu

"Drahé děti, i dnes se raduji spolu s vámi z tohoto milostiplného času. Zvláště se raduji, když vidím tolik mých dětí , které jsou šťastné v těchto dnech. Vyzývám vás, drahé děti, abyste se modlily v tomto čase za mír. Modlete se za mír. Mír ať zavládne v lidském srdci. Ať se můj Syn usídlí ve vás a ať vám přinese mír, protože On je váš mír. Prosím, drahé děti, a přimlouvám se za vás u svého Syna. Proto vytrvejte i vy v modlitbě. Nemějte strach, jenom vytrvejte v modlitbě. Děkuji vám, drahé děti, za vaší vytrvalost, a děkuji vám, že jste i dnes přijaly mojí výzvu."