Poselství pro Ivana z 8. 7. 2013

10.07.2013 13:09

Poselství Panny Marie předané prostřednictvím medžugorského vizionáře Ivana Dragičeviče 8. 7. 2013 na Podbrdu:

"Drahé děti, i dnes vás chci zvláštním způsobem vyzvat, abyste se v tomto čase zvláště modlily na moje úmysly. Modlete se, drahé děti, za moje plány, které chci uskutečnit. Vaše modlitby jsou mi potřebné, s vámi chci uskutečnit svoje plány. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu."