Poselství předané vizionářkou Mirjanou Soldo 2. června, 2017

02.06.2017 15:13

 

Drahé děti, jako i na jiných místech, kde jsem k vám přicházela, tak i zde vás volám k modlitbě. Modlete se za ty, kteří neznají mého Syna, za ty, kteří nepoznali lásku Boží, proti hříchu, za zasvěcené – za ty, které můj Syn povolal, aby měli lásku a ducha síly pro vás, pro Církev. Modlete se k mému Synu, a láska, kterou zakusíte z Jeho blízkosti vám dá sílu, abyste byly ochotné ke skutkům lásky, které budete konat Jeho jménem. Děti moje, buďte připravené. Tento čas je přelom. Proto vás znovu vyzývám k víře a naději. Ukazuji vám cestu, kterou máte jít, a to jsou slova Evangelia. Apoštolové mojí lásky, světu jsou tolik potřebné vaše ruce pozdvižené k Nebi, k mému Synu, k Nebeskému Otci. Je zapotřebí mnoho pokory a čistoty srdce. Mějte důvěru v mého Syna a uvědomte si, že vždycky můžete být lepší. Moje mateřské srdce si přeje, abyste vy, apoštolové mojí lásky, byli maličkými světélky světa; abyste svítili tam, kde chce temnota zavládnout; abyste svojí modlitbou a láskou ukazovali pravou cestu, abyste zachraňovali duše. Já jsem s vámi. Děkuji vám.