Poselství z 25. ledna 2014

25.01.2014 20:02

„Drahé děti!

Modlete se, modlete se, modlete se, aby odlesk vaší modlitby měl vliv na ty, které potkáváte. Dejte Písmo svaté na viditelné místo ve svých rodinách a čtěte je, aby slova míru tekla ve vašich srdcích. Modlím se s vámi a za vás, dítka, abyste se stávali den po dni ještě více otevření Boží vůli.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“