Poselství Panny Marie z Medžugorje z 25. března 2016

25.03.2016 21:53

„Drahé děti! 

Dnes vám nosím svojí lásku. Bůh mi dovolil, abych vás měla ráda a z lásky vybízela k obrácení. Vy jste, dítka, chudí na lásku a ještě jste nepochopili, že můj syn Ježíš z lásky dal svůj život, aby vás spasil a aby vám dal život věčný. Proto, modlete se, dítka, modlete se, abyste v modlitbě pochopili Boží lásku. 

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“