Poselství Panny Marie z dnešního zjevení pro vizionáře Ivana Dragičeviće

03.05.2014 23:11

"Dnes, jako i po každém setkání s Pannou Marií bych vám chtěl přiblížit a vylíčit to nejdůležitější ze setkání s Pannou Marií.

I dnes večer přišla Panna Maria radostná a šťastná, na počátku nás jako vždy všechny pozdravila svým mateřským pozdravem :

„Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje“ Potom se Panna Maria modlila a vkládala své ruce určitou delší dobu na všechny nás zde, potom se modlila za všechny vás přítomné nemocné.

Potom Panna Maria řekla:

„Drahé děti, i dnes vás vyzývám, modlete se za mír. Otevřte se, drahé děti míru, modlete se v těchto chvílích. Zvláště, drahé děti, se modlete za mír ve světě, kde je dnes tolik tísně, je tolik nepokoje v lidských srdcích. Modlete se za mír v srdci člověka, a s tím bude i mír ve světě. Já se modlím za vás a přimlouvám se za vás všechny před svým Synem. Modlete se, drahé děti, modlete se! Děkuji vám, drahé děti, že jste přijaly mou výzvu.“

Tehdy nás Panna Maria všechny požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala všechny náboženské předměty. Modlila se nad biskupem a zvláště jemu požehnala. A já jsem potom doporučil vás všechny, všechny vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláště nemocné, také kněze dnes večer zde přítomné. Potom se Panna Maria dále modlila a potom Panna Maria pokračovala v modlitbách a odcházela, odcházela ve znamení světla a kříže s pozdravem: „Jděte v pokoji, drahé děti moje.“

(medjugorje-info.com)