Poselství Panny Marie z 25. září 2018

25.09.2018 21:11

„Drahé děti! 

I příroda vám poskytuje znamení své lásky skrze plody, které vám dává. A vy  jste mým příchodem přijaly hojnost darů a plodů. Dítka, nakolik jste odpověděli na moji výzvu, Bůh ví. Já vás vybízím: Není pozdě, rozhodněte se pro svatost a život s Bohem v milosti a míru! Bůh vám požehná a dá vám stonásobně, když v Něj důvěřujete. 

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“