Poselství Panny Marie z 25. prosince 2019

25.12.2019 22:27

„Drahé děti! Přináším  vám svého syna Ježíše, aby vám požehnal a odhalil  vám svojí  lásku,  která přichází z nebes. Vaše srdce žízní po  míru,  kterého  je stále méně na zemi. Proto jsou  lidé daleko od Boha a duše jsou nemocné a jdou k duchovní  smrti. Jsem s vámi, dítka, abych  vás vedla na této cestě spasení na kterou  vás Bůh volá. Děkuji vám, že jste přijaly  mou výzvu .“